سرامیک کاریسرامیک کاری

سرامیک کاری

سرامیک کاری

سرامیک کاری

 

نوعی دیگر از کف پوش ها سرامیک ها هستند که در ابعادی بزرگ  تولید می شوند و بسته به مکانی که قرار است از آنها استفاغده شود هم ابعاد و هم رنگشان در نظر گرفته میشود

سرامیک ها با ابعاد بزرگ در مکان های بزرگ نصب میشوند . چرا که  باعث میشود کف آن مکان نیز زبزرگ به نظر برسد و مرع مربع های کوچ کنار هم قرار نگیرند تا نما را بد کنند .

امروزه استفاده ار سرامیک ها به حدی زیاد شده است که تقریبا در هر ساختمان هر جایی که  ببینید سرامیک ها را مشاهده میکنید :  کف منازل کف پارکینگ های منازل  کف آشپزخانه ها کف ادارات  بانک ها و هر جای دیگری که فکرش را بکنید از سرامیک ها استفاده میشود .

 در نصب سرامیک ها نیز مانند نصب کاشی هم از چسب و هم از مواد بتنی استفاده می شود که بسته به سطح زیرین سرامیک(سطحی که قرار است سرامیک بر روی آن نصب شود ) از روش و ماده نصب مناسب با آن سطح استفاده میشود.

کاشی کاری

کاشی کاری

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است